Polityka prywatności

Goombara („Goombara”) obsługuje https://www.goombara.com/ i może obsługiwać inne strony internetowe. Polityką Goombara jest poszanowanie Twojej prywatności w odniesieniu do wszelkich informacji, które możemy gromadzić podczas obsługi naszych stron internetowych.

Odwiedzający strony

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Goombara gromadzi informacje nieosobowe, które zazwyczaj udostępniają przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania przez Goombara informacji nieosobowych jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający Goombara korzystają z jej strony internetowej. Od czasu do czasu Goombara może publikować zbiorcze informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, np. publikując raport na temat trendów w korzystaniu z jej witryny internetowej. Goombara gromadzi również informacje potencjalnie identyfikujące osobę, takie jak adresy protokołu internetowego (IP) dla zalogowanych użytkowników i użytkowników zostawiających komentarze na stronie https://www.goombara.com/blogs/sites. Goombara ujawnia adresy IP zalogowanych użytkowników i komentatorów tylko w tych samych okolicznościach, w których wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, jak opisano poniżej, z wyjątkiem tego, że adresy IP i adresy e-mail komentujących są widoczne i ujawniane administratorom bloga/strony, na której znajduje się komentarz został opuszczony.

Zbieranie informacji umożliwiających identyfikację

Niektórzy odwiedzający strony internetowe Goombara decydują się na interakcję z Goombara w sposób, który wymaga od Goombary zebrania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez Goombara zależy od charakteru interakcji. Na przykład prosimy odwiedzających, którzy rejestrują się na stronie https://www.goombara.com/, o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Osoby, które angażują się w transakcje z firmą Goombara, proszone są o podanie dodatkowych informacji, w tym w razie potrzeby danych osobowych i finansowych wymaganych do przetworzenia tych transakcji. W każdym przypadku Goombara zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub odpowiednie do realizacji celu interakcji użytkownika z Goombara. Goombara nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. A odwiedzający zawsze mogą odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z witryną.

Łączne statystyki

Goombara może gromadzić statystyki dotyczące zachowania osób odwiedzających jej strony internetowe. Goombara może wyświetlać te informacje publicznie lub przekazywać je innym. Jednak GOombara nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej.

O ochronie niektórych informacji osobistych

Goombara ujawnia informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację i identyfikację osobistą tylko tym pracownikom, kontrahentom i organizacjom stowarzyszonym, które (i) muszą znać te informacje, aby przetwarzać je w imieniu Goombara lub świadczyć usługi dostępne na stronach internetowych Goombara, oraz ( ii) które zgodziły się nie ujawniać ich innym osobom. Niektórzy z tych pracowników, kontrahentów i organizacji stowarzyszonych mogą znajdować się poza Twoim krajem ojczystym; korzystając ze stron internetowych Goombara, wyrażasz zgodę na przekazanie im takich informacji. Goombara nie wypożycza ani nie sprzedaje nikomu informacji potencjalnie umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą. Poza swoimi pracownikami, kontrahentami i organizacjami stowarzyszonymi, jak opisano powyżej, Goombara ujawnia informacje potencjalnie umożliwiające identyfikację i identyfikację osobistą tylko w odpowiedzi na wezwanie sądowe, nakaz sądowy lub inne żądanie władz lub gdy Goombara w dobrej wierze uważa, że ​​ujawnienie jest zasadnie konieczne do ochrony własności lub praw firmy Goombara, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem witryny Goombara i podałeś swój adres e-mail, Goombara może od czasu do czasu wysłać Ci wiadomość e-mail, aby poinformować Cię o nowych funkcjach, poprosić o opinię lub po prostu informować Cię na bieżąco o tym, co dzieje się z Goombara i naszymi produkty. Jeśli wyślesz nam prośbę (na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem jednego z naszych mechanizmów przesyłania opinii), zastrzegamy sobie prawo do jej opublikowania, aby pomóc nam wyjaśnić lub odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pomóc nam wspierać innych użytkowników. Goombara podejmuje wszelkie zasadnie konieczne środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji potencjalnie identyfikujących i identyfikujących osobę.

Pliki Cookies

Plik cookie to ciąg informacji, które witryna internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego udostępnia witrynie za każdym razem, gdy odwiedzający ją odwiedza. Goombara używa plików cookie, aby pomóc firmie Goombara identyfikować i śledzić odwiedzających, korzystanie przez nich z witryny Goombara oraz preferencje dotyczące dostępu do witryny. Odwiedzający Goombara, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Goombara, z tą wadą, że niektóre funkcje witryn internetowych Goombara mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Transfery biznesowe

Jeśli firma Goombara lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostałyby nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdyby firma Goombara zakończyła działalność lub ogłosiła upadłość, informacje o użytkowniku byłyby jednym z aktywów przekazywanych lub nabywanych przez stronę trzecią. Przyjmujesz do wiadomości, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce i że każdy nabywca Goombara może nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką.

Reklamy

Reklamy pojawiające się na którejkolwiek z naszych stron internetowych mogą być dostarczane użytkownikom przez partnerów reklamowych, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Te pliki cookie umożliwiają serwerowi reklam rozpoznanie komputera użytkownika za każdym razem, gdy wysyła on reklamę online w celu zebrania informacji o użytkowniku lub innych użytkownikach komputera. Te informacje umożliwiają sieciom reklamowym, między innymi, dostarczanie ukierunkowanych reklam, które ich zdaniem będą dla Ciebie najbardziej interesujące. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy korzystania z plików cookie przez firmę Goombara i nie obejmuje korzystania z plików cookie przez reklamodawców.

Zmiany polityki prywatności

Chociaż większość zmian będzie prawdopodobnie niewielka, Goombara może od czasu do czasu zmieniać swoją Politykę prywatności według własnego uznania. Goombara zachęca odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian w Polityce prywatności. Jeśli masz konto https://www.goombara.com/, możesz również otrzymać alert informujący o tych zmianach. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce prywatności będzie oznaczać akceptację takiej zmiany.