Regulamin

Poniższe warunki regulują wszelkie korzystanie z witryny https://www.goombara.com/ oraz wszystkich treści, usług i produktów dostępnych w witrynie lub za jej pośrednictwem (razem Witryna). Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez firmę Goombara („Goombara”). Witryna jest oferowana pod warunkiem akceptacji przez użytkownika bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad działania, zasad (w tym między innymi Polityki prywatności Goombara) i procedur, które mogą być okresowo publikowane w tej Witrynie przez Goombara (łącznie „Umowa”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny internetowej lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze warunki są uważane przez Goombara za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do tych warunków. Serwis dostępny jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat.

 1. Twoje https://www.goombara.com/ Konto i Witryna. Jeżeli tworzysz blog/stronę w Serwisie, odpowiadasz za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i bloga oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie działania dokonujące się w ramach konta oraz wszelkie inne czynności podejmowane w związku z blogiem. Nie wolno opisywać ani przypisywać słów kluczowych do swojego bloga w sposób wprowadzający w błąd lub niezgodny z prawem, w tym w sposób mający na celu handel nazwiskiem lub reputacją innych osób, a Goombara może zmienić lub usunąć dowolny opis lub słowo kluczowe, które uzna za nieodpowiednie lub niezgodne z prawem, lub w inny sposób mogą spowodować odpowiedzialność firmy Goombara. Musisz natychmiast powiadomić firmę Goombara o wszelkich nieautoryzowanych sposobach korzystania z Twojego bloga, konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Goombara nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkownika, w tym za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku takich działań lub zaniechań.
 2. Odpowiedzialność współpracowników. Jeśli prowadzisz bloga, komentujesz na blogu, publikujesz materiały w Witrynie, zamieszczasz łącza w Witrynie lub w inny sposób udostępniasz (lub zezwalasz osobom trzecim na udostępnianie) materiałów za pośrednictwem Witryny (wszelkie takie materiały, „Treść”) ), Ponosisz pełną odpowiedzialność za treść tych Treści i wszelkie szkody z nich wynikające. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana Treść stanowi tekst, grafikę, plik audio lub oprogramowanie komputerowe. Udostępniając Treści, oświadczasz i gwarantujesz, że:
  • Pobieranie, kopiowanie i używanie Treści nie narusza praw własności, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub tajemnic handlowych osób trzecich;
  • Jeśli pracodawca ma prawa do tworzenia własności intelektualnej, masz (i) otrzymał zgodę od pracodawcy, aby opublikować lub udostępnić treść, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek oprogramowania, lub (ii) zabezpieczoną od swojego pracodawcy zrzeczenie się, Wszystkie prawa do treści;
  • W pełni przestrzegałeś licencji innych firm związanych z Treścią i zrobiłeś wszystko, co niezbędne, aby pomyślnie przekazać użytkownikom końcowym wszelkie wymagane warunki;
  • Zawartość nie zawiera ani nie instaluje wirusów, robaków, złośliwych programów, koni trojańskich ani innych szkodliwych lub niszczących treści;
  • Zawartość nie jest spamem, nie jest maszynowo ani losowo generowana i nie zawiera nieetycznych lub niechcianych treści komercyjnych przeznaczonych do kierowania ruchem na witryny osób trzecich lub zwiększenia rankingu w wyszukiwarkach witryn osób trzecich lub do dalszych niezgodnych z prawem działań (takich Jako phishing) lub wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła materiału (takiego jak fałszowanie);
  • Treści nie są pornograficzne, nie zawierają zagrożeń ani podżegać do przemocy wobec osób fizycznych ani podmiotów, a także nie narusza praw prywatności ani upowszechniania się osób trzecich;
  • Twój blog nie jest reklamowany przez niechciane wiadomości elektroniczne, takie jak łącza spamowe w grupach dyskusyjnych, listy e-mailowe, inne blogi i witryny internetowe oraz podobne niechciane metody promocyjne;
  • Twój blog nie został nazwany w sposób, który wprowadzałby czytelników w błąd, którzy myślą, że jesteś inną osobą lub firmą. Na przykład adres URL lub nazwa Twojego bloga nie jest imieniem osoby innej niż Ty lub nazwa firmy innej niż Twoja; i
  • w przypadku Treści, które zawierają kod komputerowy, dokładnie skategoryzowałeś i/lub opisałeś rodzaj, charakter, zastosowania i efekty materiałów, niezależnie od tego, czy został o to poproszony przez Goombara, czy w inny sposób.

  Przesyłając Treść do Goombara w celu umieszczenia na Twojej Stronie internetowej, udzielasz Goombara ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na reprodukcję, modyfikację, adaptację i publikowanie Treści wyłącznie w celu wyświetlania, dystrybucji i promowania Twojego bloga . Jeśli usuniesz Treść, Goombara dołoży uzasadnionych starań, aby usunąć ją z Witryny, ale przyjmujesz do wiadomości, że buforowanie lub odniesienia do Treści mogą nie być natychmiast niedostępne.

  Bez ograniczania jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji, Goombara ma prawo (choć nie obowiązek), według własnego uznania Goombara (i) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w uzasadnionej opinii Goombary naruszają zasady Goombara lub są w jakikolwiek sposób szkodliwe lub budzące zastrzeżenia, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu do Witryny i korzystania z niej jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z dowolnego powodu, według wyłącznego uznania Goombara. Goombara nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek wcześniej zapłaconych kwot.

 3. Płatność i odnowienie.
  • Ogólne warunki.
   Wybierając produkt lub usługę, zgadzasz się zapłacić firmie Goombara wskazane jednorazowe i/lub miesięczne lub roczne opłaty abonamentowe (dodatkowe warunki płatności mogą być zawarte w innych komunikatach). Opłaty za subskrypcję będą naliczane na zasadzie przedpłaty w dniu zapisania się na Aktualizację i będą obejmować korzystanie z tej usługi przez wskazany miesięczny lub roczny okres subskrypcji. Płatności nie podlegają zwrotowi.
  • Automatyczne odnawianie. 
   O ile nie powiadomisz Goombara przed końcem odpowiedniego okresu subskrypcji, że chcesz anulować subskrypcję, Twoja subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona, a Ty upoważnisz nas do pobrania obowiązującej wówczas rocznej lub miesięcznej opłaty subskrypcyjnej za taką subskrypcję (oraz wszelkich podatków) przy użyciu dowolnej karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, który mamy dla Ciebie w rejestrze. Aktualizacje można anulować w dowolnym momencie, przesyłając pisemną prośbę do Goombara.
 4. Usług.
  • Opłaty; Zapłata. Zakładając konto w Usługach, zgadzasz się zapłacić firmie Goombara stosowne opłaty instalacyjne i opłaty cykliczne. Obowiązujące opłaty będą fakturowane od dnia ustanowienia usług i przed rozpoczęciem korzystania z takich usług. Goombara zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i opłat za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem. Usługi mogą zostać anulowane przez użytkownika w dowolnym momencie z zachowaniem trzydziestodniowego (30) pisemnego powiadomienia skierowanego do firmy Goombara.
  • Wsparcie. Jeśli Twoja usługa obejmuje dostęp do priorytetowej pomocy technicznej przez e-mail. „Wsparcie e-mail” oznacza możliwość wysyłania próśb o pomoc techniczną za pośrednictwem poczty e-mail w dowolnym momencie (przy rozsądnych staraniach firmy Goombara, aby odpowiedzieć w ciągu jednego dnia roboczego) dotyczących korzystania z Usług VIP. „Priorytet” oznacza, że ​​wsparcie ma pierwszeństwo przed wsparciem dla użytkowników standardowych lub bezpłatnych usług https://www.goombara.com/. Wszelka pomoc będzie świadczona zgodnie ze standardowymi praktykami, procedurami i zasadami usług Goombara.
 5. Odpowiedzialność użytkowników witryny. Goombara nie sprawdziła i nie może przeglądać wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, opublikowanych w Witrynie, w związku z czym nie może ponosić odpowiedzialności za treść, wykorzystanie lub skutki tych materiałów. Prowadząc Witrynę, Goombara nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera publikowane tam materiały ani że uważa takie materiały za dokładne, przydatne lub nieszkodliwe. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Witryna może zawierać treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw, a także treści zawierające nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i inne błędy. Witryna może również zawierać materiały, które naruszają prawa do prywatności lub reklamy, albo naruszają własność intelektualną i inne prawa własności osób trzecich, lub których pobieranie, kopiowanie lub używanie podlega dodatkowym warunkom, określonym lub nieokreślonym. Goombara zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Witryny przez odwiedzających lub z pobierania przez nich zamieszczonych tam treści.
 6. Treść zamieszczona na innych stronach internetowych. Nie sprawdziliśmy i nie możemy przejrzeć wszystkich materiałów, w tym oprogramowania komputerowego, udostępnionych za pośrednictwem witryn i stron internetowych, do których prowadzą łącza https://www.goombara.com/ oraz ten link do https://www.goombara .com/. Goombara nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi witrynami i stronami internetowymi, które nie należą do Goombara, i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani wykorzystanie. Łącząc się z witryną lub stroną internetową inną niż Goombara, Goombara nie oświadcza ani nie sugeruje, że popiera taką witrynę lub stronę internetową. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ochrony siebie i swoich systemów komputerowych przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi szkodliwymi lub destrukcyjnymi treściami. Goombara zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z witryn i stron internetowych innych niż Goombara.
 7. Zasady dotyczące naruszania praw autorskich i DMCA. Ponieważ Goombara prosi innych o przestrzeganie swoich praw własności intelektualnej, szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się na stronie https://www.goombara.com/ lub do którego prowadzą łącza, narusza Twoje prawa autorskie, zachęcamy do powiadomienia firmy Goombara zgodnie z zasadami ustawy Goombara Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Goombara odpowie na wszystkie takie powiadomienia, w tym w razie potrzeby lub w stosownych przypadkach, usuwając materiał naruszający prawo lub dezaktywując wszystkie linki do materiału naruszającego prawa. Goombara zakończy dostęp odwiedzającego do Witryny i korzystanie z niej, jeśli w odpowiednich okolicznościach zostanie ustalone, że odwiedzający wielokrotnie narusza prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej Goombara lub innych osób. W przypadku takiego rozwiązania Goombara nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek kwot wcześniej wypłaconych na rzecz Goombara.
 8. Własność intelektualna. Niniejsza Umowa nie przenosi z firmy Goombara na użytkownika żadnej własności intelektualnej firmy Goombara ani strony trzeciej, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takiej własności pozostaną (między stronami) wyłącznie w firmie Gommbara. Goombara, https://www.goombara.com/, logo https://www.goombara.com/ oraz wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logo używane w związku z https://www.goombara.com / lub Witryna są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Goombara lub licencjodawców Goombara. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafiki i logotypy użyte w związku z Witryną mogą być znakami towarowymi innych podmiotów trzecich. Korzystanie z Witryny nie daje użytkownikowi żadnego prawa ani licencji na powielanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek znaków towarowych firmy Goombara lub osób trzecich.
 9. Reklamy. Goombara zastrzega sobie prawo do wyświetlania reklam na Twoim blogu, chyba że kupiłeś konto wolne od reklam.
 10. Atrybucja. Goombara zastrzega sobie prawo do wyświetlania linków do przypisania, takich jak „Blog pod adresem https://www.goombara.com/”, autora motywu i przypisania czcionki w stopce bloga lub na pasku narzędzi.
 11. Produkty partnerskie. Aktywując produkt partnerski (np. Motyw) od jednego z naszych partnerów, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usług tego partnera. Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z warunków korzystania z usługi, dezaktywując produkt partnerski.
 12. Nazwy domen. Jeśli rejestrujesz nazwę domeny, używasz lub przenosisz wcześniej zarejestrowaną nazwę domeny, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystanie z nazwy domeny podlega również zasadom Internet Corporation for Assigned Names and Numbers („ICANN”), w tym ich Prawa i obowiązki rejestracji.
 13. Zmiany. Goombara zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszej Umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. Goombara może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają warunkom niniejszej Umowy. 
 14. Zakończenie. Goombara może w dowolnym momencie zakończyć dostęp użytkownika do całości lub części Witryny, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą Umowę lub rozwiązać swoje konto https://www.goombara.com/ (jeśli je posiadasz), możesz po prostu zaprzestać korzystania z Witryny. Niezależnie od powyższego, jeśli masz konto usług płatnych, takie konto może zostać zamknięte przez Goombara tylko wtedy, gdy poważnie naruszysz niniejszą Umowę i nie naprawisz takiego naruszenia w ciągu trzydziestu (30) dni od zawiadomienia Cię o tym przez Goombara; pod warunkiem, że Goombara może natychmiast zamknąć Witrynę w ramach ogólnego zamknięcia naszej usługi. Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności. 
 15. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Witryna jest udostępniana „tak jak jest”. Firma Goombara oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Goombara, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie gwarantują, że Witryna będzie wolna od błędów lub że dostęp do niej będzie ciągły lub nieprzerwany. Rozumiesz, że pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz treści lub usługi za pośrednictwem Witryny według własnego uznania i na własne ryzyko.
 16. Ograniczenie odpowiedzialności. W żadnym wypadku firma Goombara ani jej dostawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności w odniesieniu do jakiegokolwiek przedmiotu niniejszej umowy na mocy jakiejkolwiek umowy, zaniedbania, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej teorii prawnej lub zasad słuszności za: (i) jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe lub wtórne; (ii) koszt zakupu produktów lub usług zastępczych; (iii) za przerwanie użytkowania lub utratę lub uszkodzenie danych; lub (iv) za wszelkie kwoty przekraczające opłaty uiszczane przez użytkownika na rzecz Goombara na mocy niniejszej umowy w okresie dwunastu (12) miesięcy poprzedzających powództwo. Gommbara nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie spowodowane sprawami poza ich rozsądną kontrolą. Powyższe nie ma zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa.
 17. Ogólne przedstawicielstwo i gwarancja. Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) korzystanie z Witryny będzie ściśle zgodne z Polityką prywatności Goombara, niniejszą Umową oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami (w tym między innymi wszelkimi lokalnymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w Twoim kraju, stanie, mieście lub innego obszaru rządowego, dotyczące zachowania online i dopuszczalnych treści, w tym wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszkasz) oraz (ii) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać ani sprzeniewierzać praw własności intelektualnej osób trzecich.
 18. Odszkodowanie. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę Goombara, jej kontrahentów i licencjodawców oraz ich odpowiednich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów z tytułu wszelkich roszczeń i wydatków, w tym honorariów prawników, wynikających z korzystania przez Ciebie z Witryny, w tym między innymi naruszenia niniejszej Umowy.
 19. Różne. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między firmą Goombara a użytkownikiem w odniesieniu do jej przedmiotu i może być modyfikowana wyłącznie pisemną poprawką podpisaną przez upoważnionego dyrektora firmy Goombara lub przez wysłanie poprawionej wersji przez firmę Goombara. Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, niniejsza Umowa, dostęp do Witryny lub korzystanie z niej podlega prawu stanu Kalifornia, USA, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz właściwego miejsca dla wszelkie spory wynikające z nich lub z nimi związane będą rozstrzygane przez sądy stanowe i federalne w hrabstwie San Francisco w Kalifornii. Z wyjątkiem roszczeń o zadośćuczynienie lub zadośćuczynienie lub roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej (które można wnieść do dowolnego właściwego sądu bez wniesienia zabezpieczenia), wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Kompleksowymi zasadami arbitrażu Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. („JAMS”) przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tymi Zasadami. Arbitraż odbędzie się w hrabstwie San Francisco w Kalifornii w języku angielskim, a decyzja arbitrażowa może zostać wykonana w dowolnym sądzie. Strona wygrywająca we wszelkich działaniach lub postępowaniach mających na celu wyegzekwowanie niniejszej Umowy będzie uprawniona do zwrotu kosztów i honorariów adwokackich. Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta część będzie interpretowana tak, aby odzwierciedlała pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek jej naruszenia w dowolnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się takiego warunku lub późniejszego naruszenia. Możesz scedować swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy na dowolną stronę, która wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków; Goombara może przenieść swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy bez żadnych warunków. Niniejsza Umowa będzie wiążąca i będzie obowiązywać z korzyścią dla stron, ich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy.