Polityka DMCA

Możesz poprosić o usunięcie dowolnego materiału chronionego prawem autorskim. Jeśli znajdziesz taki materiał opublikowany tutaj lub powiązany z nim, możesz skontaktować się z nami i poprosić o usunięcie.

Następujące elementy muszą być włączone w Twojej skargi o naruszenie praw autorskich:

1. Przedstaw dowód osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

2. Podaj wystarczające dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Musisz także podać prawidłowy adres e-mail.

3. Oświadczenie, że strona składająca skargę w dobrej wierze wierzy, że wykorzystanie materiałów w sposób będący przedmiotem skargi nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani prawo.

4. Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

5. Musi być podpisany przez osobę upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

Wyślij pisemne powiadomienie o naruszeniu prawa na adres e-mail:

[email chroniony]

Usunięcie materiałów chronionych prawem autorskim może potrwać 2 dni robocze.